BÁO TUỔI TRẺ THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH - HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2022

Nhằm cung cấp thông tin và tăng cơ hội tiếp cận thông tin về mùa thi, tuyển sinh năm 2022 cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải Công văn số 75/BTT-VPHN ngày 31/12/2021 của Báo Tuổi trẻ thông tin về các chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2022 khu vực phía Bắc để quý vị và học sinh tham khảo: