15/11/17  Tin của trường  470
Trường TH Trần Phú thử viết bài
 25/04/16  Tin của trường  676
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Trần Phú.
Tiêu điểm